Abraham
Abrahams leven en geloof is een voorbeeld voor ons. Zijn leven is, hoe ver ook verwijderd van het onze in de tijd, zeer herkenbaar. Het gaat om Abraham die geluk zoekt en het niet meer vindt bij wat er in zijn tijd wordt gezegd, door God wordt aangesproken en het durft uit te houden bij de God die hij niet kan zien. Het gaat over het leven en de dood, over voorspoed en tegenslag. Het gaat over God die niet altijd zichtbaar is. Ook over God die een vreselijke opdracht geeft: offer je zoon. En te midden van zijn leven probeert Abraham te geloven. Van tijd tot tijd verschijnt God aan hem, terwijl hij soms afwezig lijkt. Twijfelend en zoekend gelooft Abraham en gehoorzaamt God. Het is net ons leven

Wandelen
Abraham wandelt met God, is de bijbelse aanduiding voor zijn geloofsleven. In dat wandelen zit dat je met God ergens naar toe gaat. Je hebt een reisgenoot op de weg van je leven. In het wandelen met God zit ook ingebakken dat je onderweg alles met elkaar deelt. Vanuit Abraham gaat het dan om zijn twijfels, zijn zoeken naar de kracht van Gods woord, maar ook zijn gehoorzaamheid aan Gods opdrachten. In Genesis 12 wordt het al beschreven. Steeds verder trekt Abraham het land van zijn toekomst in. Overal waar hij komt bouwt hij een altaar om de naam van de Heer aan te roepen. Die naam van de Heer is een aanduiding voor alles waar God voor staat, met zijn liefde en trouw. Maar ook God deelt zijn plannen en overwegingen. Prachtig komt dat naar voren als God zijn plannen deelt om Sodom en Gomorra aan te pakken. Dan zet Abraham een stapje naar voren om God te overtuigen van het feit dat Hij dat niet kan maken. Abraham en de allerhoogste gaan intiem met elkaar om. Vanuit ons perspectief gaat Abraham ongehoord met God om. Het lijkt soms brutaal te zijn.

Zien
‘Zien’ speelt een belangrijke rol in de verhalen van Abraham. Het is God die ziet en daarmee is een zorgend zien bedoeld. ‘U bent een God van het zien’, zegt Hagar. Elke zegen die God uitspreekt over Abraham is een zien in de toekomst. Daarom moet Abraham naar buiten om de sterren te zien en daar te ontdekken hoe groot God is. Zo ziet Abraham iets van het onzienlijke en ziet hij de onzienlijke God zelf. God komt naar beneden om zelf te zien hoe erg het gesteld is met Sodom en Gomorra. Als Izak geofferd zou worden, dan blijkt daar een ram te zijn dat in de plaats daarvan geofferd wordt. ‘God voorziet’, is Abrahams aanduiding. Z

Beloften
God belooft voortdurend dingen aan Abraham. Deze beloften zijn in drieën te delen: Belofte van nageslacht; land en zegen. Deze beloften worden aan Abraham en zijn nageslacht gedaan. Dat laatste is van belang, want Abraham zelf heeft maar zeer beperkt de vervulling van deze beloften gezien. De belofte van een groot nageslacht wordt geconcretiseerd in de belofte van een zoon. Die belofte wordt in zijn eigen leven al waar. De belofte van het land is in zijn leven slechts zeer beperkt vervuld. Hij had niet veel meer dan de grot waar zijn vrouw begraven lag. En de zegen voor de volken was ook nog lang niet zichtbaar vervuld in Abrahams leven. Die blijven na zijn leven als belofte voor zijn nageslacht. Nog steeds zijn die beloften van kracht voor het volk van Abraham. Want God verandert niet.

Verbond
De beloften van God krijgen nog meer nadruk doordat ze in de vorm van een verbond gegoten worden. In een verbond worden de beide partners heel intens met elkaar verbonden. Ze zitten volledig aan elkaar vast. Het laat zien hoe intensief God met Abraham wil omgaan. Het opvallende in het verbond tussen God en Abraham is dat alleen God het verbond sluit. Van Abraham wordt niets gevraagd. Hij slaapt zelfs als het verbond gesloten wordt.
Soms wordt er gedacht dat het verbond dat God sloot ook een verbond is tussen God en ons, christenen uit de heidenen. In de bijbel is dat geen lijn. Vooral niet omdat het verbond in het Nieuwe Testament een veel minder grote rol speelt.

Vruchtbaarheid
Het hele boek Genesis draait om vruchtbaarheid. Het boek Genesis is ook ingedeeld aan de hand van het Hebreeuwse woord Toledoth, wat geschiedenis of nakomelingen heet. (bijvoorbeeld 2:4; 5:1; 11:27) Vruchtbaarheid is de opdracht aan dieren en mensen bij de schepping en vervolgens draait het erom dat de vruchtbaarheid van de wereld niet voorspoedig verloopt. Of het loopt uit op macht (toren van Babel) of het lukt niet om vruchtbaar te zijn (Sara, Rebecca en Rachel krijgen eerst geen kinderen). De opdracht van God lukt alleen met Gods bijzondere zegen. De besnijdenis van Abraham laat zien dat er alleen een toekomst is voor een kind van God, als hij het niet zelf probeert, maar God het laat doen.

Christus
De kerkvader Luther leerde ons om de bijbel zo te lezen dat je telkens zoekt naar de plek van Christus in het verhaal. In de verhalen van Abraham verschijnt Christus op verschillende manieren. Hij komt in de persoon van Melchisedek (koning van gerechtigheid), die plots Abraham zegent.
Ook Abraham zelf staat daar tegenover God en komt op voor de eerlijkheid als hij God overhaalt om Sodom en Gomorra niet te verwoesten als er tien mensen zijn die God zoeken. Abraham zelf is een gestalte van Christus in de eenzamen, onbegrepen weg die hij gaat in den vreemde en toch vorst van God wordt genoemd door de inwoners van Kanaän als hij een graf wil kopen voor zijn vrouw.
Bij het offer van Izaäk verschijnt de engel van de Heer als teken dat God geen kindoffer wil om gelukkig te worden. De engel van de Heer is Christus in het Oude Testament.Mijn boek
over de  Geest
van God 

 

Boek over 
rouw
Klik  op de foto. 

      Gastenboek

Uw ervaringen delen?
Vul ons GASTENBOEK in!