Vormen van de doop
Over de doop is veel te doen. Er spelen in de gemeente de Brug een aantal vragen. De eerste vraag is de vraag of je kinderen wel of niet kan of mag dopen. Als De Brug zeggen we dat het goed is om kinderen te dopen. Maar kinderen worden soms ook opgedragen. Vanuit de bijbel kan je goed beargumenteren dat het goed is om kinderen te dopen, maar je kan ook op een bijbels verantwoorde manier geloven dat het beter is om pas gedoopt te worden als je een bewuste keus kan maken.

Vanouds is het verbond dat gesloten werd met Abram gebruikt om de kinderdoop te beargumenteren. Dan werd vaak psalm 105 bij aangehaald. Die lijn is in de bijbel niet zo sterk. Er zijn weinig redenen om de doop als vervanging te zien van de besnijdenis. Maar in het Nieuwe Testament zijn voldoende redenen te vinden om kinderen te dopen. Ze zijn inbegrepen bij hun ouders. In bijbelse tijden is het ondenkbaar dat volwassenen gedoopt worden, maar hun kinderen niet mee zouden gaan. Zie ook de doop van de gevangenisbewaarder in Filippi. Hij wordt gedoopt met zijn huis. Daar zullen zeker kinderen bij zijn geweest.


De doop is eenmalig. Wie gedoopt is, blijft dat voor de rest van zijn of haar leven. Daarom wordt de doop niet herhaald. Voor sommige mensen is dat jammer. Ze zijn als kind gedoopt, maar in hun jeugd afgedwaald van de kerk. Door Gods genade komen ze later alsnog tot geloof. Als teken daarvan willen ze gedoopt worden. In de gemeente De Brug kan dat niet. De doop is eenmalig. Onder andere in Efese 4 staat die eenmaligheid van de doop. De doop van een kind is een volwaardige doop. Wie als kind gedoopt is, blijft dat voor altijd. De trouw van God verandert niet. (Dit is ook het standpunt van de landelijke Protestantste Kerk)

De doop is het zichtbare teken dat mensen bij God horen. De doop kan op meerdere manieren plaatsvinden: door besprenkeling en door onderdompeling. In de bijbel worden mensen door onderdompeling gedoopt. Later is dat veranderd in de doop door besprenkeling. De voornaamste redenen waren gelegen in het klimaat en in het feit dat er vaker kinderen gedoopt werden dan volwassenen. Hoe de doop plaatsvindt is niet het allerbelangrijkste. De betekenis is hetzelfde. Beide vormen drukken uit dat mensen gewassen worden door het bloed van Christus en dat ze sterven en opstaan met Jezus Christus. Het eerste (gewassen worden), wordt iets meer zichtbaar in de doop door besprenkeling. Het tweede (sterven en opstaan met Christus) wordt iets zichtbaarder in de doop door onderdompeling. Beiden vormen van dopen maken zichtbaar dat mensen lid worden van de gemeente van Christus en onderdeel worden van zijn wereldwijde lichaam.

Dopen door onderdompeling is goed mogelijk voor kinderen en volwassenen. Vaak wordt de doop door onderdompeling alleen verbonden met volwassenen en gekoppeld aan de doop op geloof. Dat is niet terecht. De vormgeving van de doop zegt niets over andere standpunten van de doop. Wie door onderdompeling gedoopt wordt, is niet automatisch een tegenstander van het dopen van kinderen.
Daarom is het goed als een kerk beide mogelijkheden aanbiedt voor een doop. Zeker als de doop door onderdompeling de manier van dopen in de bijbel is.

oktober 2013

Meer gedachtenMijn boek
over de  Geest
van God 

 

Boek over 
rouw
Klik  op de foto. 

      Gastenboek

Uw ervaringen delen?
Vul ons GASTENBOEK in!