Recensie door Jacco Stijkel

Over hoe de Geest van God werkt in onze tijd zijn de meningen van christenen verdeeld. Dat bleek onlangs maar weer eens toen de Canadese prediker Randy Clark, bekend van de Toronto Blessing, sprak op een leiderschapsconferentie van het Evangelisch Werkverband. Waar de één vooral bedenkingen heeft, ziet de ander juist ruimte voor de Geest in traditionelere kerken.

Dominee Pieter Both heeft met 'Laat maar waaien' een vlot geschreven en zo nu dan en ook prikkelend boekje geschreven over de Heilige Geest. In 'Laat maar waaien' wil hij een bruggenbouwer zijn tussen beide groepen. Tegen de charismatische groep zegt hij: 'Wees niet zo drammerig alsof iedereen in tongen moet spreken, Gods Geest werkt op verschillende manieren' en tegen de groep gelovigen die het spectaculaire werk van de Geest laat stoppen bij de apostolische tijd: 'Je weet niet wat je mist'. Both wil niet veroordelen maar juist verbinden en daarmee wijzen op het werk van de Geest. Het boek bevat vijf hoofdstukken: de kracht van de Geest, hoe de Geest je verandert, de Geest vooral actief in gemeenschappen, het alledaagse van de Geest en wie de Geest is.

Veel mensen denken bij het werk aan de Geest aan spectaculaire uitingsvormen als het spreken in tongen en genezingen. Both laat zien hoe God door zijn Geest werkt in en door gelovigen. Hij benadrukt dat de Geest troost en vreugde geeft. Dit is niet alleen een individueel proces: maar vindt juist ook plaats in gemeenschappen, grote en kleine.
Both gaat moeilijke vragen niet uit de weg: wat als je niks ervaart van God in je leven. Hij wijst dan naar de woestijnervaringen van Bijbelse personages als Mozes en Paulus, maar ook naar Johannes bij het Kruis: je hebt als gelovige perioden in je leven waar je niks merkt van God, maar waarin Hij wel enorm met je bezig is.

Het laatste hoofdstuk 'Wie is de Geest' vond ik persoonlijk het meest boeiende. Werkt Gods Geest ook door mensen die niet of anders geloven? Hij heeft het voorbeeld van een kunstenaar die aangeeft geïnspireerd te zijn door iets buiten zichzelf. Of hoe zit het met mensen die het goede doen? Doen zij dat door Gods Geest? Tot slot wijst Both in dit hoofdstuk erop dat de werking van de Geest er onlosmakelijk mee verbonden is dat God de God van Israël is. Heel mooi dat Both dit alles aanstipt, jammer dat het hierbij blijft. Deze vragen schreeuwen om diepere doordenking.

Dit boek is geen stevige theologische verhandeling over de Geest. Het boek wil een opfrissing zijn, en dat is het zeker. Het inspireert je als lezer om meer werk te maken van de aanwezigheid van God in je leven en God de ruimte te geven dat Hij kan werken. Laat Hij het maar doen. Daarmee is het boek geschikt voor christenen van welke achtergrond dan ook. Doordat er na elk hoofdstuk een handout voor een gespreksavond is toegevoegd, is het boekje prima geschikt om te gebruiken in kringen.Mijn boek
over de  Geest
van God 

 

Boek over 
rouw
Klik  op de foto. 

      Gastenboek

Uw ervaringen delen?
Vul ons GASTENBOEK in!