Training tegen zonde

Deze wereld heeft een probleem en dat probleem heet zonde. Deze bijbelse boodschap is niet makkelijk te accepteren en wordt vaak weggestopt. Dat merkte ik toen ik voor mijn (best goed gevulde) boekenkast stond en zocht naar iets over zonde. Ik had niets. In gesprekken met mensen die christelijk zijn, kan je zomaar horen ‘ik ben zondig’, maar vaak is het een zin die niet beleefd wordt. En voor mensen die de kerk niet kennen is zonde een woord dat laat zien hoe negatief die mensen van de kerk denken. Tegelijk deelt ieder die leeft de ervaring dat er iets mis is in onze wereld.

In de film Dorsvloer vol confetti wordt gevraagd aan de hoofdpersoon van twaalf jaar: ‘Lig je wel eens wakker van je zonden?’ De suggestie die uitgaat van die vraag is dat je eerst heel goed moet weten hoe zondig je bent. Als je dat tot je door laat dringen, dan weet je pas dat je God nodig hebt. Maar zo werkt het niet. Pas de ontmoeting met Christus laat zien wat er mis gaat in je eigen leven. God beter kennen en de diepere, negatieve, lagen in je eigen hart onder ogen zien, gaan hand in hand. Neem Zacheus in de bijbel. Hij durft pas onder ogen te zien wat hij niet goed deed, als Jezus in zijn huis is gekomen. En Petrus roept dat hij een zondig mens is, op het moment dat hij heeft gezien hoe Jezus leven geeft.

Wat is zonde eigenlijk? Misbruik maken van vrijheid. Dat vind ik de beste omschrijving van zonde, omdat het goed laat zien dat mensen veel keuzemogelijkheden hebben in hun leven. Ze kunnen kiezen voor een leven met of zonder liefde. Alleen kiezen mensen soms wat slecht is voor anderen, voor zichzelf of voor God. Het laat zien dat zonde een actie is, of juist een gebrek aan actie. Vaak zit zonde in traagheid en laksheid. En daar worden we liever niet mee geconfronteerd. Ook al ben ik verantwoordelijk. Ik praat er liever niet teveel over. Zonde is anders kiezen te leven dan bedoeld door God. En tegelijk is de zonde zo verleidelijk.

Zonde is meer dan alleen een daad, het heeft ook te maken met de diepere drijfveren van ons mensen. Hoogmoed en begeerte zijn de woorden die het meest typeren wat er mis gaat in ons leven. Deze twee woorden zijn al vanaf het begin van de bijbel verbonden aan zonde. Hoogmoed is dat mensen meer dan mens willen zijn. Ze willen beheersen en als God zijn. ‘Hier gaat over het getij, de zon, de maan en wij,’ staat er vol hoogmoed te lezen bij de Oosterscheldekering. Hoogmoed verleidt Adam en Eva om te eten van wat verboden is. Begeerte is ontevredenheid met jezelf en wat je hebt. Het vervreemdt andere mensen van je, omdat je denkt hun identiteit over te kunnen nemen door als hen te willen zijn. Dat wordt duidelijk bij de eerste moord in de geschiedenis. Kain doodt Abel, omdat hij als zijn broer wil zijn. Mensen zijn door God gemaakt om in harmonie samen te leven, maar zonde isoleert ons. De geschiedenis van de kerk heeft al eeuwenlang zeven hoofdzonden aangewezen. Dat zijn de drijfveren die mensen aanzetten tot verkeerd gedrag. Films, ijsjesverkopers en romanschrijvers laten zich nog steeds inspireren door deze indeling: Trots, jaloersheid, boosheid, onmatigheid, lust, hebzucht en luiheid.

Toch is zonde meer dan alleen een daad en een drijfveer tot die daad. Het is ook een macht in deze wereld die er gewoon is en waar je niet aan ontkomt. Er is geen mens zonder zonde. Zonde zit in een economische structuur waar je niet aan ontkomt, maar die wel afvoert van God. Denk aan de belachelijke gerichtheid op materiele welvaart in onze cultuur. De profeten in het Oude Testament, met name Amos en Hosea, keren zich fel tegen de uitbuiting van armen. Ook als die uitbuiting niet direct zichtbaar is. De zeven hoofdzonden zijn verslavende gewoontes waar je niet zo makkelijk vanaf komt. Omdat de zonde diep in elke cultuur en maatschappij zit, kost het training om iets verder te komen. Die training begint als ik van mijzelf zie dat mijn conditie moet verbeteren en ermee stop om dat van anderen te vinden of te zeggen. Ik heb genoeg aan de balk in mijn eigen oog.

December 2014. Geschreven als start voor een prekenserie over de 7 hoofdzonden. Vooral geïnspireerd door The seven deadly sins (Graham Tomlin).Mijn boek
over de  Geest
van God 

 

Boek over 
rouw
Klik  op de foto. 

      Gastenboek

Uw ervaringen delen?
Vul ons GASTENBOEK in!